Korte termijn verhuur

Een ingenieuze oplossing om uw huurbehoeften te financieren. Aqua Turbo Systems kan u helpen bij een falende installatie of bij lozingsproblemen.
Korte termijn huuropties voor onmiddellijk beschikbare beluchtingsapparatuur. Onze kortetermijnverhuurformule helpt bedrijven in geval van nood. Dit kan gebeuren in het geval van een bestaande fabrieksstoring, lage DO of inkomende externe illegale lozing.

11 goede redenen om te kiezen voor korte termijn verhuuroplossingen:

 1. Onderhoud – Materieel gehuurd op een dagelijkse basis omvat volledig onderhoud. De gebruiker van dergelijke apparatuur heeft geen reparatiewerkplaats nodig, hoeft geen reserveonderdelen te voorzien, geen techniciens, en geen wisselstukkenvoorraad of onderhoudsrecords;
 2. Uitval – Zonder uitzondering is alle apparatuur onderhevig aan een incidentele uitval/panne. Wanneer gehuurde apparatuur defect raakt, wordt deze kosteloos vervangen of gerepareerd. Tijdverlies bij uitval van eigen materieel en de kosten van de reparatie zelf moeten worden overwogen;
 3. Stockage – Opslagfaciliteiten zijn zelden nodig voor verhuurapparatuur;
 4. Kostenbeheersing – Met gehuurde apparatuur is een betere kostenbeheersing mogelijk. Het is moeilijk om de precieze kosten te bepalen van apparatuur die in eigendom is. Kosten voor aanschaf, reparatie, onderhoud, transport en faciliteiten zijn slechts enkele van de variabelen;
 5. Voorraadbeheer – Met name aannemers vinden vaak dat ze minder voorraadverlies hebben door diefstal wanneer apparatuur wordt verhuurd in plaats van deze in eigendom te hebben. Daar is een logische reden voor. De aanwezigheid van een ononderbroken facturering van een huuritem of een occasionele vriendelijke oproep van uw verhuurbedrijf met informatie over de status van uw huur, weegt op het verantwoordelijkheidsgevoel voor dat item;
 6. Afvoerkosten – Het kost geld om elk type gebruikte of verouderde apparatuur te verkopen. Het voorbereiden (of repareren) van de apparatuur voor wederverkoop, reclame en verkooptijd zijn kostenfactoren van eigendom die niet voorkomen bij verhuurapparatuur;
 7. Veroudering – Snellere en betere apparatuur verschijnt constant, omdat fabrikanten strijden voor een markt die zich scherp bewust is van de stijgende loonkosten. Eigendom houdt het risico in van benadeeld te zijn met apparatuur die langzamer en minder efficiënt is in vergelijking met nieuwere modellen;
 8. Juiste uitrusting voor de taak  – Eigendom dwingt vaak een ander type inefficiëntie af door het gebruik van de verkeerde afmeting of type uitrusting voor de taak. De "we zullen het doen werken” -mentaliteit kan leiden tot slechte productie, verloren tijd, hogere kosten en in sommige gevallen een aansprakelijkheidsfactor;
 9. Minimale uitrusting voor de taak – De eigendom van apparatuur wordt bijzonder zwaar wanneer dergelijke apparatuur inactief moet blijven, omdat apparaten die eigendom zijn vaak slechts van tijd tot tijd in gebruik zijn. De aannemer die de eigendom van basismateriaal combineert met hoogwaardige huurapparatuur, minimaliseert de tijd dat de apparatuur niet wordt gebruikt ;
 10. Behoud van kapitaal – Het huren maakt kapitaal vrij voor ander, mogelijk winstgevender gebruik;
 11. Verhoogt de leencapaciteit – De gebruiker van apparatuur die huurt in plaats van koopt, vindt het lenen in het algemeen gemakkelijker omdat hij een betere verhouding heeft tussen activa en passiva, aangezien de apparatuur niet als een verplichting op zijn balans voorkomt. Dit betekent dat zijn normale bankkrediet niet wordt verstoord.