Foam Breaking general product information (NL)

De FOAM BREAKER bestaat uit een dompelmotor die een Archimedes type waaier, SCREWPELLER®, aandrijft die gedeeltelijk in een verticaal cilindrisch of conisch gevormd  pomphuis is geplaatst. Een luchtuitlaatpijp is vereist, gelegen in het pomphuis boven de waaier. De SCREWPELLER® zuigt het water van het pomphuis aan en creëert een waterstroom in het bassin die de schuimlaag naar de bovenkant het pomphuis beweegt. Het schuim wordt in het pomphuis gezogen en door de werking van de SCREWPELLER® wordt de lucht uit het schuim bevrijd en via de binnenbuis afgevoerd.

De FRED is ontworpen om vet en een dikke zwevende sliblaag te hergebruiken, maar geen licht slib. Een slib of schuimlaag die de motorbehuizing gedeeltelijk of volledig afdekt, kan schadelijk zijn voor de motor! De terugstromingswaaier zal constant het volume boven de neerwaartse waaier vullen, om de aspiratie van lucht te beperken. Het oppervlaktewater, inclusief de vet- en sliblaag, zal in de SCREWPELLER® worden gezogen, wat een krachtige stroom naar beneden zal creëren. Vervolgens buigt deze stroom tegen de bodem van het bassin en zal radiaal in alle richtingen naar de kant van het bekken en terug naar het oppervlak worden gericht. Dankzij deze optimale stroom wordt het volume van de bak vermengd.

De FRMD / MIX-SL combineert twee eenheden in één: de FRMD, dat een Floatables Removal Device is, en de MIX-SL, een down draft dompelmenger, verticaal gemonteerd onder de FRMD.