Vlottende overstorten, algemene productinformatie

Vlottende overstorten worden meestal gebruikt in de laatste stap van de SBR (Sequencing Batch Reactor) behandelingstechnologie. Dit proces van SBR wordt gebruikt in zowel gemeentelijke als industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties.


In het SBR-proces van de afvalwaterbehandeling wordt het geactiveerde slib belucht en vermengd met het afvalwater tot de gewenste BOD, COD en stikstofgehalte is bereikt.
Aan het einde van deze cyclus wordt het beluchten en mengen gestopt, zodat het slib naar de bodem van het bekken kan bezinken.

Zodra de sliblaag voldoende bezonken is, kan de vlottende overstort worden geopend om de laag zuiver water dicht onder de oppervlakte van het bekken te evacueren.

 

De AQUA TURBO SYSTEMS Groep biedt een breed scala aan vlottende overstorten. Wij hebben zowel kleine als grote industriële overstorten in ons assortiment.

Alle vlottende overstorten bestaan uit een roestvrijstalen vlot en een roestvrijstalen aanzuigkonus welke onder het vlot gemonteerd is en zich onder de waterlijn bevindt.
De overstorten kunnen worden ingedeeld naar werkingsprincipe. Bij de gravitaire overstorten stroomt het water van een hoog niveau in de SBR-reactor naar een lager niveau in een ontvangende tank stroomafwaarts.

De overstorten kunnen ook worden uitgerust met een pomp waarmee het water van de SBR naar een bassin met een hoger niveau geëvacueerd kan worden.

Deze vlottende overstorten kunnen ook in twee verschillende uitvoeringen verkregen worden: met of zonder Mechanisch sluitsysteem: AD(MC)


Het mechanisch gesloten afvoersysteem maakt het mogelijk om de opening tussen de aanzuigkonus en het vlot van de ADMC af te sluiten tijdens de beluchtings- en mengfase. Hierdoor wordt gewaarborgd dat het geëvacueerde water slibvrij is vanaf de eerste druppel water die uit de overstort stroomt.

De AQUA TURBO SYSTEMS Groep, zijnde constructeur van deze vlottende overstorten, dimensioneert deze op basis van de niveaus in de SBR-reactor en het buizensysteem achter de overstort.

Het tuisysteem zal door de AQUA TURBO SYSTEMS Groep worden geselecteerd afhankelijk van de afmetingen van de tank die we van het afvalwaterzuiveringsbedrijf ontvangen.

Het tuisysteem stelt de vlottende overstort in staat om het wisselende waterniveau in de SBR-reactor te volgen. Dit kan bestaan uit kabels en veren, geleidebuizen of scharnierende armsystemen.