Mogden Rioleringswerken

Productie en Installatie

 

Aquasystems leverde onlangs de eerste 8 (van in totaal 14) vlottende AER-SL 2200-24 toestellen voor installatie in Mogden Sewage works om het behandelde afvalwater van zuurstof te voorzien, voordat het naar de rivier Theems wordt geloosd.

Dit project vereiste een specifiek maatwerk en dus een volledige aanpassing van het toestel zodat het precies ingepast kon worden en veilig kon worden geïnstalleerd.
Deze toestellen zullen in een gesloten afvoerkanaal geïnstalleerd worden met behulp van toegangsopeningen in het dak. Het vlottende systeem, geleidingssysteem, hefsysteem en kabelgeleiding zijn speciaal voor deze toepassing ontworpen.

Het ontwerp van elk item is specifiek gericht op de veiligheid tijdens de installatie en het onderhoud van de apparatuur. 
De beluchters zullen gebruikt worden in de zomer als de zuurstofwaarden in het afvalwater laag zijn. Bij het ontwerpen heeft Aquasystems ook zuurstofberekeningen gemaakt om het vereiste vermogen te bepalen dat benodigd is om de zuurstofconcentratie tot de gevraagde minimumwaarden te verhogen bij verschillende belastingstoestanden.

 

Zicht op het aangepaste ontwerp van het hefsysteem en de kabelgeleiding

Aquaturbo Mogden 1

 

 

Typisch gedeelte van het afvoerkanaal met 2 geïnstalleerde toestellen

Aquaturbo Mogden 2 2