Yorkshire Water Lower Brighouse STW

Huur van 8 Aqua Turbo® vlottende Beluchters

 

Uitdaging

Onlangs voerde Yorkshire Water een grote renovatie uit bij de “Lower Brighouse STW works”als onderdeel van het AMP 6-programma.
Het belangrijkste project betrof de renovatie van acht van de bestaande beluchtingslanen. Dit vereiste de volledige sluiting van elke laan voor vervanging of reiniging van de diffuser.
Omdat de werkzaamheden enkele jaren zouden duren, hadden de operationele beluchtingslanen extra zuurstof nodig om de capaciteit van Lower Brighouse STW aan te kunnen.

Uitgevoerde opdracht

Aquasystems International NV leverde aanvankelijk 8 x 55kW AER-AS Aqua Turbo® vlottende beluchters uit haar uitgebreide huurvloot. De 8 exemplaren werden geïnstalleerd inclusief elektrische schakelkasten met bekabeling, dit alles voorzien door Aquasystems.

Resultaat

De beluchters zijn gebruikt om de bestaande actiefslibinstallatie te ondersteunen en hebben vrijwel continu gedraaid om de huidige installatie te versterken. Bovendien zorgde de hoeveelheid zuurstof die door de beluchters aangeleverd werd ervoor dat de denitrificatie geminimaliseerd werd, waardoor het risico van stijgend slib in de bezinkingstanks verminderde.

Een woordvoerder van Yorkshire Water merkte op dat alle betrokken partijen zeer tevreden zijn over de prestaties van de Aqua Turbo® vlottende beluchters gedurende dit uitgebreide renovatieprogramma bij “The Lower Brighouse Sewage Treatment Works”. “The Works” heeft haar opdracht tot een goed einde gebracht mede door de extra beluchtingscapaciteit die door Aquasystems International NV werd geleverd.