Context
Een papierfabriek in de VS wilde de defecte beluchters in twee van hun vijvers vervangen. Ze beschouwden AQUA TURBO® beluchters als een alternatief voor hun bestaande beluchters van een andere leverancier.

Geleverde producten
Aquaturbo Systems Inc. leverde 10 x 37 KW-serie AER-AS vlottende oppervlaktebeluchters voor één vijver en 8 AER-AS oppervlaktebeluchters van 37 kW voor de andere vijver.

Belangrijkste voordelen
De papierfabriek was ingenomen met de energiebesparing die de AQUA TURBO®-configuratie bood ten opzichte van hun bestaande systeem.
De klant waardeerde ook het relatief vlakke spraypatroon van de AQUA TURBO® beluchter. Dit verminderde hun bezorgdheid over water en slib uit de spray, die de motor aantastte.

Getuigenis
De papierfabriek was tevreden over de prestaties van hun AQUA TURBO® beluchters. Ze zijn van plan om nog twee beluchters aan te schaffen voor een andere kleinere vijver elders in de fabriek.