Aqua Turbo® DRIJFLAAGVERWERKINGSTOESTEL (FRED UNIT)

 

Uitdaging

Medio 2018 werd Aquasystems gecontacteerd door CF Stead Ltd, die een grote leerlooierij in Leeds West Yorkshire exploiteert. 
De klant had een probleem met het ontstaan van een afvaldrijflaag op het oppervlak van de afvalwatertank na verwerking en dit moest opnieuw worden gemengd met het afval om een ​​effectieve behandeling mogelijk te maken. Deze afvaldrijflaag was meer dan 100 mm dik en vormde een korst op het oppervlak van de tank.

Verrichte werkzaamheden

Aquasystems International NV leverde een 1 x 2,2 kW AQUA TURBO® drijflaagverwerkingstoestel type FRED (Floatables Re-Entrainment Device) en nadat de impellergrootte was aangepast, mengde het toestel de volledige afvaldrijflaag in de tank om een ​​uniforme massa te produceren die klaar was voor de volgende filtratiestap.

De AQUA TURBO® FRED trekt het slib naar het midden van de tank en een speciaal ontworpen impeller zorgde ervoor dat het materiaal onder het oppervlak naar beneden stroomt.

Resultaat

De AQUA TURBO® FRED heeft de afgelopen 2 jaar continu gewerkt zonder enig onderhoud en de klant is buitengewoon tevreden over zijn prestaties en algemene werking.
e volledige afvaldrijflaag is verwijderd en wordt niet opnieuw gevormd dankzij de specifieke ontwerpkenmerken van de impeller van de AQUA TURBO® FRED mixer.

Voor meer informatie, raadpleeg onze producten of stuur uw verzoek.