Aeration algemene productinformatie

Beluchting is een belangrijke stap in het proces van water- en afvalwaterzuivering.

Dit proces van toevoeging van lucht in afvalwater maakt aërobe biodegradatie van de verontreinigende componenten mogelijk. Het is een integraal onderdeel van de meeste biologische afvalwaterzuiveringssystemen. In tegenstelling tot chemische behandeling, gebruikt biologische behandeling micro-organismen die van nature voorkomen in afvalwater om afvalwaterverontreinigingen af ​​te breken.

Wanneer wordt beluchting toegepast ?

• Gemeentelijke en industriële afvalwaterbehandeling
• Beluchting van lagunes
• Vijver-beluchting in viskwekerijen
• Beluchting van meren

Beluchtingsmethoden :

Oppervlaktebeluchters :

Oppervlakbeluchters zijn beschikbaar in zowel vlottende als vaste uitvoering. Elk van deze beluchters bestaat zowel in sneldraaiende uitvoering met directe aandrijving als traagdraaiende uitvoering met reductiekast.

Oppervlakbeluchting, in het bijzonder de sneldraaiende beluchters, hebben een hoog rendement in reële actief-slibomstandigheden vanwege hun gunstige alfafactor, en wordt meestal toegepast in het biologische waterzuiveringsproces en in beluchtingsinstallaties.

Dit beluchtingssysteem pompt water op uit het bassin en maakt gebruik van het lucht-watercontact om zuurstof over te brengen door middel van een waterspray op het oppervlak. Dit is het ideale beluchtingssysteem voor vijvers en meren.

Vlottende oppervlaktebeluchters :

De AER-AS is een sneldraaiende direct aangedreven oppervlaktebeluchter, die zowel kan worden gebruikt worden voor kleine tanks als voor enorme lagunes.

De vlottende oppervlaktebeluchter bestaat doorgaans uit een bovenop gemonteerde elektromotor, die de unieke AQUA TURBO® SCREWPELLER® aandrijft. De elektrische motor is gemonteerd op een flenssteun, die op zijn beurt is gemonteerd op de roestvrijstalen vlotter. Een conus (eventueel uitgerust met kruisplaten) is gemonteerd onder de vlotter en genereert een ideale stroom in pomphuis en waaier.

Deze oppervlaktebeluchter is standaard in vlottende uitvoering, maar kan ook worden geleverd in vaste uitvoering om geïnstalleerd te kunnen worden op een brug of platform.

Traagdraaiende oppervlaktebeluchters :

De AER-GD is een traagdraaiende oppervlaktebeluchter. In standaard uitvoering is dit toestel ontworpen voor vaste montage.
Een traagdraaiende oppervlaktebeluchter voor afvalwaterbehandeling bestaat in het algemeen uit een heavy-duty reductiekast, aangedreven door een op de bovenzijde gemonteerde elektrische motor bevestigd op een montageplaat, en een waaier.
De traagdraaiende oppervlaktebeluchter kan ook worden ontworpen als een vlottend toestel voor installatie in grote lagunes of bekkens met wisselende waterniveaus.

Dompelbeluchters :

Dompelbeluchters worden meestal gebruikt voor bassins met een relatief klein oppervlak en een grotere waterdiepte ; ze brengen lucht en zuurstof naar de bodem waardoor de algehele waterkwaliteit zal verbeteren.

Naarmate de bellen opstijgen, dragen ze het zuurstofarme water van de bodem naar het oppervlak, waar ze zich mengen met het zuurstofrijke oppervlaktewater en zuurstof in de atmosfeer, vooraleer ze weer naar de bodem zakken. De continue verticale menging helpt de concentratie van opgeloste zuurstof in het hele watervolume te verhogen.

Dompel -bodembeluchters :

De AER-SB(/L) is een sneldraaiende, direct aangedreven dompel bodembeluchter die ideaal is voor diepe tanks of voor tanks met een kleine oppervlakte.
Deze vaste dompelbeluchter bestaat uit een op de bovenzijde gemonteerde dompelmotor, die de waaier rechtstreeks aandrijft, welke zich in een kamer bevindt met een onderaan gelegen luchtaanzuigopening, een aan de bovenkant gelegen vloeistofafzuigopening en een aantal lucht/vloeistof diffusiekanalen.

De AER-GS dompelmenger is een traagdraaiende bodembeluchter die uit een heavy- duty dompelreductiekast bestaat met een op de bovenzijde gemonteerde dompelmotor.
Deze reductiekast is gemonteerd op een draagstructuur waarmee het toestel op de bodem kan staan.

De AER-GS kan ook worden ontworpen met een lange as die de waaier en de motorreductiekast, die geïnstalleerd is op een brug of platform, aandrijft.

De AER-SL dompelbeluchter is een sneldraaiende, direct aangedreven dompelbeluchter die meestal op een rail aan de zijkant van het bekken is geïnstalleerd.
De AER-SL creëert een directionele stroom en hij bestaat uit een dompelmotor, die de unieke AQUA TURBO® SCREWPELLER® aandrijft, welke zich gedeeltelijk in een vacuüm-kamer bevindt. Hij wordt gewoonlijk gemonteerd op een slede, die langs een verticale geleidebuis kan glijden en zo op de gewenste diepte kan worden geplaatst.
Hij is uitgerust met een luchtinlaatbuis met een lengte die overeenkomt met de onderdompelingsdiepte van het toestel.